HÌNH ẢNH GIÁM ĐỐC NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ CÙNG CÁC DOANH NGHIỆP TẠI HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH PHỤ NỮ TOÀN CẦU TẠI HY LẠP

Hình ảnh Giám đốc Nguyễn Thị Bích Huệ cùng các doanh nghiệp tháp tùng Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu lần thứ 22 tại Athens - Hy Lạp

 Hình ảnh Giám đốc Nguyễn Thị Bích Huệ cùng các doanh nghiệp tháp tùng Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu lần thứ 22 tại Athens - Hy Lạp 

RƯỢU VANG PHÁP MADE IN ĐÀ LẠT

NONI - NƯỚC CỐT TRÁI NHÀU

BÔNG HOA TRÀNG AN GIỮA CAO NGUYÊN ĐÀ LẠT

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH PHỤ NỮ TOÀN CẦU 2018

DIỄN ĐÀN NỮ DOANH NHÂN NỮ APEC