Nước Cốt Trái Nhàu túi 80ml(10 túi/hộp)


- Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao.
- Tiêu chuẩn ISO 22000:2005
- Tiêu chuẩn Global GAP