Viên Nang Đông Trùng Hạ Thảo Sâm (Visaginseng – Cordyceps ) hộp 60 viên


- Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao.
- Tiêu chuẩn ISO 22000:2005
- Tiêu chuẩn Global GAP