CÔNG TY TNHH VĨNH TIẾN Odoo Version 11.0

Information about the CÔNG TY TNHH VĨNH TIẾN instance of Odoo, the Open Source ERP.

Installed Applications

Discount On Purchase Order
Discount on order line and purchase order
CRM
Leads, Opportunities, Activities
Inventory Management
Inventory, Logistics, Warehousing
Sản xuất
Manufacturing Orders, Bill of Materials, Routings
Quản lý bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Điểm bán hàng
Giao diện cảm ứng cho Cửa hàng
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Invoicing Management
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Odoo Websit Bottom to Top
Module is useful for adding functionality to website up down
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm trực tuyến
Quản lý thu mua
Purchase Orders, Receipts, Vendor Bills
Bảng điều khiển
Create your custom dashboard
Contacts Directory
Customers, Vendors, Partners,...
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận
Slides
Share and Publish Videos, Presentations and Documents